SP1 Aktualności Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń poniedziałek, 27 września 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Logo Librus

FACEBOOK SP1

FACEBOOK BIBLIOTEKA

FACEBOOK ŚWIETLICA
LEPSZA SZKOŁA
ETWINNING
Od grosika do złotówki
EKOLOGIA
E K O L O G I A
STOWARZYSZENIE DOBRA SZKOŁA
KONKURS FILMOWY Międzyszkolny Konkurs Filmowy
ENGLISH BLOG
TRZYMAJ FORMĘ
MAŁY MISTRZ
 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
BEZPIECZNA SZKOŁA
      
      INFORMATYKA
      FAR

MOL BIBLIOTEKA
Odsłon : 11024100

-------------------------------------

 BHP


Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń
Zadanie 5.

   Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

   W lutym specjaliści z zakresu terapii uzależnień Elżbieta Anzlik i Stanisław Majdański przeprowadzili w klasach I-III oraz w klasach IV-V konwersatoria na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Głównym celem tego spotkania było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami związanymi z profilaktyką uzależnień.
   Uczniowie poprzez burzę mózgów ustalali jakie zagrożenia społeczne i osobiste płyną z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy. Określali jakie części ciała są szczególnie narażone na działanie tych toksycznych substancji. Dzieci wypowiadały się na temat swoich planów na przyszłość i w jaki sposób środki psychoaktywne mogłyby wpłynąć na ich zawodowe kariery.
   Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się alko gogle. Dzieci mogły porównać swoją sprawność i kontrolę nad ciałem oczami osoby trzeźwej i z 1,6 promila alkoholu. Mówiły o swoich odczuciach – braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Uczniowie stwierdzili, że taka osoba jest narażona na wiele niebezpieczeństw. Dzieci potrafiły uzasadnić potrzebę walki z używaniem i dostępem do środków psychoaktywnych, tytoniu itp.
   Prowadzący poinformowali uczestników spotkania, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia osoby uzależnione, np.:
  • psycholog, terapeuta uzależnień, informacje u pedagoga szkolnego;
  • Poradnie Zdrowia Psychicznego i Uzależnień;
  • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii;
  • Niebieska Linia - www.niebieskalinia.pl;
  • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
  • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach;
  • Telefony Zaufania - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii- 801 199 990
fot. Cezary Sułkowski
 
   We wszystkich klasach szóstych specjaliści z zakresu terapii uzależnień przeprowadzili warsztaty (2 godziny lekcyjne) dla uczniów na temat szkodliwości i przyczyn uzależnienia od narkotyków. W związku z tym, że po tego typu używki sięgają coraz młodsi, bardzo ważne jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na ten temat. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć, czemu dali wyraz w informacjach zwrotnych. Uznali, że dzięki temu zdecydowanie poszerzyli swoja wiedzę i uświadomili sobie zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych.
Nauczyciele koordynatorzy
 
fot. Piotr Pałac
 
STOPKA