SP1 Aktualności Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń wtorek, 28 września 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Logo Librus

FACEBOOK SP1

FACEBOOK BIBLIOTEKA

FACEBOOK ŚWIETLICA
LEPSZA SZKOŁA
ETWINNING
Od grosika do złotówki
EKOLOGIA
E K O L O G I A
STOWARZYSZENIE DOBRA SZKOŁA
KONKURS FILMOWY Międzyszkolny Konkurs Filmowy
ENGLISH BLOG
TRZYMAJ FORMĘ
MAŁY MISTRZ
 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
BEZPIECZNA SZKOŁA
      
      INFORMATYKA
      FAR

MOL BIBLIOTEKA
Odsłon : 11028470

-------------------------------------

 BHP


Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

   Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
   W miesiącu grudniu wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia na w/w temat. Celem przeprowadzonych pogadanek było poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, rozpoznawanie sytuacji i zachowań naruszających godność i dobra osobiste człowieka.
   W klasach młodszych zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie w zespole zastanawiali się nad terminem agresja, nad prawidłowymi metodami rozwiązywania konfliktów w klasie, w szkole, a także poza szkołą. Przypomnieli o zasadach kulturalnego zachowania na co dzień. Wzięli udział również w scenkach sytuacyjnych. Dzieci próbowały wczuć się w rolę osób poniżonych oraz agresywnych. Uczniowie próbowali podać „receptę” na poprawę zachowania zaczynając od siebie.
 
fot. Monika Majerska
 
   W klasach IV-VI przeprowadzone zostały zajęcia w formie prezentacji multimedialnej, pogadanki. Uczniowie wymieniali oraz prezentowali przykładowe zachowania naruszające godność osobistą człowieka. Omawiali przyczyny złych zachowań i sposoby rozwiązywania problemów związanych z występującą agresją.
   Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach. Podczas dyskusji opierali się na Konwencji o Prawach Dziecka, zapoznali się z niektórymi przepisami Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konstytucji RP.
 
fot. Karolina Wojtiuk i Bożena Masłowska
 
   Podsumowaniem tematu „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne było odwołanie się do zadania: 9 czyli przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...”- spotkanie z przedstawicielem prawa mecenasem Leszkiem Wroczyńskim.

   Poprzez realizację tego zadania uczniowie głębiej poznali zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki - ucznia i obywatela.
Koordynatorzy
 
STOPKA