SP1 Aktualności Konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” poniedziałek, 27 września 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Logo Librus

FACEBOOK SP1

FACEBOOK BIBLIOTEKA

FACEBOOK ŚWIETLICA
LEPSZA SZKOŁA
ETWINNING
Od grosika do złotówki
EKOLOGIA
E K O L O G I A
STOWARZYSZENIE DOBRA SZKOŁA
KONKURS FILMOWY Międzyszkolny Konkurs Filmowy
ENGLISH BLOG
TRZYMAJ FORMĘ
MAŁY MISTRZ
 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
BEZPIECZNA SZKOŁA
      
      INFORMATYKA
      FAR

MOL BIBLIOTEKA
Odsłon : 11024083

-------------------------------------

 BHP


Konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…


   Dnia 28.11.2012 r. przeprowadzono konwersatoria na temat konieczności przestrzegania przepisów prawa, na które został zaproszony mecenas, pan Leszek Wroczyński.
   Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił uczniom zawiłe zagadnienia wybranych przepisów z zakresu prawa cywilnego i karnego. Dzieci miały okazję dokonać interpretacji niektórych z nich. Nawiązał także do istniejących w szkole przepisów takich jak: Statut Szkoły, Regulamin Ucznia, WSO, i WSOZ. Prowadzący podczas prelekcji odwoływał się do życia szkolnego i rodzinnego uczniów. Na konkretnych przykładach omawiał konsekwencje łamania zasad i norm społecznych. Zachęcał uczniów do zainteresowania się koleżankami i kolegami nieakceptowanymi przez rówieśników, gdyż to oni często są ofiarami różnych form agresji. Poruszane były również zagadnienia związane z wagarami, niszczeniem mienia szkoły i własności innych osób, pobicia oraz stosowania przemocy psychicznej.
   Nasz gość analizował także przyczyny łamania obowiązujących reguł i norm uznając, że bardzo duży wpływ na uczniów ma grupa rówieśnicza, nieumiejętność panowania nad sobą i swoimi impulsywnymi zachowaniami, brak refleksji co zagrożeniach i konsekwencjach swoich czynów, brak reakcji innych na negatywne zachowania. Nawiązał również do rozmaitych sytuacji rodzinnych, które wpływają na negatywne zachowania dzieci.
   Najczęściej wymieniane były problemy związane z: spóźnianiem się na lekcje, wagarami, zastraszaniem, pobiciem, bezprawnym umieszczaniem wizerunku innych osób w Internecie, podszywaniem się pod kogoś czy też obrażaniem, wulgaryznym słownictwem. Pan mecenas szczegółowo zinterpretował także pojęcie stalkingu.
   Dokładnie zostały omówione konsekwencje naruszania poszczególnych przepisów prawa (zarówno wobec dzieci jak i ich opiekunów prawnych). Prowadzący apelował o zgłaszanie osobom dorosłym sytuacji problemowych, z którymi nie radzą sobie uczniowie. Podsumowaniem spotkania były pytania uczniów do pana mecenasa.
   Dzięki przeprowadzonym konwersatoriom uczniowie naszej szkoły poznali podstawowe przepisy prawa karnego i cywilnego odnoszące się do nieletnich. Zrozumieli także, że każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a kto je łamie, ponosi tego konsekwencje.
Koordynatorzy
fot. Cezary Sułkowski
 
STOPKA