SP1 Aktualności Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń piątek, 17 września 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Logo Librus

FACEBOOK SP1

FACEBOOK BIBLIOTEKA

FACEBOOK ŚWIETLICA
LEPSZA SZKOŁA
ETWINNING
Od grosika do złotówki
EKOLOGIA
E K O L O G I A
STOWARZYSZENIE DOBRA SZKOŁA
KONKURS FILMOWY Międzyszkolny Konkurs Filmowy
ENGLISH BLOG
TRZYMAJ FORMĘ
MAŁY MISTRZ
 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
BEZPIECZNA SZKOŁA
      
      INFORMATYKA
      FAR

MOL BIBLIOTEKA
Odsłon : 10995719

-------------------------------------

 BHP
Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń

Konkurs „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”

pod patronatem
• Minister Edukacji Narodowej,
• Ministra Sprawiedliwości,
• Przedstawicieli Sejmu i Senatu,
• Przedstawicieli Stowarzyszeń Nauczycielskich,
• Przedstawicieli Kuratoriów Oświaty,
• Komendanta Głównego Policji,
• Rektorów i Dziekanów uczelni oraz wydziałów pedagogicznych i naukowców,
• Przedstawicieli organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych.   Od września 2012 roku do marca 2013 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń” pod hasłem:

„Państwo, Przyjaźń, Tolerancja”.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Strona internetowa: www.bezpiecznaszkola.com.pl

W związku z udziałem naszej szkoły w konkursie zostanie przeprowadzonych szereg działań i inicjatyw. Pieczę nad ich realizacją sprawuje zespół koordynatorów w składzie: Bożena Masłowska, Aneta Kochanowicz, Aleksander Stachów.ZADANIE: 1

   Już we wrześniu cała społeczność szkolna, czyli klasy 1-6, wzięła udział w realizacji zadania pierwszego, tj. Przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

   Celem tego zadania było poznanie i zrozumienie wyżej wymienionych pojęć w zakresie edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie uczuć i postawy patriotycznej.

Wychowawcy klas otrzymali scenariusze zajęć opracowanych przez koordynatorów, wg których przeprowadzili debatę uczniowską.

Uczniowie wspólnie zastanawiali się: Czym jest państwo? Kto i co tworzy państwo? Kto jest najważniejszy w państwie? Czym jest prawo? Próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy prawo jest potrzebne, kto stanowi społeczeństwo, czy dziecko może być obywatelem i w jaki sposób realizuje swoje prawa i obowiązki.

W czasie debaty wykorzystano różnorodne formy i metody pracy, m.in. prezentację oraz „burzę mózgów”, które zaktywizowały uczniów i zmotywowały do swobodnej wypowiedzi.
 

Uczniowie brali aktywny udział w dyskusji, jak również wykazali się dużym zaangażowaniem. Wykonali gazetki tematyczne, które zostały omówione i zaprezentowane społeczności szkolnej.
 

Podsumowaniem pierwszego zadania było przeprowadzenie testów mających sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności (testy opracowane przez nauczyciela historii, zróżnicowane pod względem trudności, dostosowane do wieku dzieci). 
 

Wychowawcy klas pierwszych mieli trudne zadanie, gdyż temat ten nie był do końca zrozumiały dla ich podopiecznych. Rozumienie pojęć państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel dzieci przedstawiły w postaci plakatów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod uczniowie w stopniu zadowalającym przyswoili wiedzę (na co wskazywała poprawna interpretacja wykonanych prac).
 

Uczniowie pozostałych klas wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu (średnia – 87% poprawnych odpowiedzi).
 

Wyniki testów były w pełni satysfakcjonujące i potwierdziły wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

Wszystkim Wychowawcom dziękujemy, a Uczniom gratulujemy!!!

Koordynatorzy
 
STOPKA