SP1 Aktualności Konkurs Pięknego Czytania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania poniedziałek, 27 września 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Logo Librus

FACEBOOK SP1

FACEBOOK BIBLIOTEKA

FACEBOOK ŚWIETLICA
LEPSZA SZKOŁA
ETWINNING
Od grosika do złotówki
EKOLOGIA
E K O L O G I A
STOWARZYSZENIE DOBRA SZKOŁA
KONKURS FILMOWY Międzyszkolny Konkurs Filmowy
ENGLISH BLOG
TRZYMAJ FORMĘ
MAŁY MISTRZ
 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
BEZPIECZNA SZKOŁA
      
      INFORMATYKA
      FAR

MOL BIBLIOTEKA
Odsłon : 11024082

-------------------------------------

 BHP


Konkurs Pięknego Czytania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa,
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
• propagowanie kultury czytelniczej,
• popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej,
• nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
• wdrażanie do staranności przekazu językowego,
• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Regulamin konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie klas I – III (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę w eliminacjach klasowych – są to 3 osoby z każdej klasy),
• zgłoszenia uczniów do konkursu zbierane są przez wychowawcę klasy,
• konkurs przebiega w dwóch etapach:
– I etap – eliminacje klasowe
– II etap – szkolny – 29.10. 2020r.
• zadaniem uczestnika jest przeczytanie własnego tekstu, przygotowanego w domu oraz tekstu zaproponowanego przez nauczyciela bibliotekarza
• uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem przed samym występem,
• czas czytania – do 2 minut.

Kryteria oceny:
Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, tj: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie.

Skład komisji konkursowej:
nauczyciele bibliotekarze

Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
STOPKA